Stomatologia dziecięca

Co zrobić aby dziecko nie bało się wizyty u stomatologa?

Szacuje się, że lęk dentystyczny dotyczy 5-20% populacji. Przyczyn wystąpienia tego lęku jest wiele. Najczęściej wynika on z traumatycznego przeżycia w przeszłości (np. bolesnego leczenia stomatologicznego), ale może być też wynikiem braku zrozumienia sytuacji i potrzeby leczenia, obecności nieprzyjemnych zapachów i/lub dźwięków, niewłaściwych wzorców przekazywanych przez rodziców lub innych członków rodziny. Czasami dzieci są po prostu lękliwe i na każdą nową sytuację reagują silnym stresem i strachem.

Zawsze staram się, aby pierwsza wizyta dziecka u mnie była wizytą adaptacyjną, bez użycia „strasznych” igieł czy wiertarek. Pozwala to na stworzenie nici porozumienia z dzieckiem, wykształcam u niego prawidłowe postawy i zachowania stomatologiczne. Zawsze staram się umożliwić dziecku poznanie i zrozumienie dlaczego wizyty u dentysty są potrzebne i jaka jest moja rola.

Kształtowanie właściwej postawy stomatologicznej dziecka jest procesem długotrwałym, nie jednorazowym działaniem. Ma ono miejsce na kolejnych wizytach u dentysty, gdy lekarz uczy odpowiednich mechanizmów przezwyciężania lęku, kształtuje postawę współpracującą i pomaga zwiększyć pewność siebie dziecka w gabinecie. Między innymi dlatego regularne wizyty kontrolne są tak ważne.

Jednocześnie bardzo uczulam rodziców i często powtarzam, że muszą pamiętać, że ich postawy i emocje wywierają istotny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Lęk dentystyczny może być przenoszony na dziecko przez rodzica, poprzez transmitowanie odczucia strachu. Dziecko uważnie obserwuje zachowanie i reakcje rodzica, który może nieświadomie przekazywać negatywne wzorce.

Dodatkowo zachęcam rodziców do właściwiego przygotowania dziecka do wizyty. Należy mu wytłumaczyć jaki ma ona cel i jak będzie przebiegała (ważne jest aby nie używać słów indukujących lęk, np. to nie będzie bolało. Zamiast tego można powiedzieć: nic nie będziesz czuł). Nie należy nigdy okłamywać dziecka. Ponadto warto wzmacniać pozytywne postawy u dentysty pochwałami i nagrodami.

Na youtubie dostępne są filmy prezentujące jak wygląda taka wizyta, co ułatwi przygotowanie dziecka na nieznaną sytuację.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.